Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Živý betlém ve Valašském muzeu v přírodě

Poslední předvánoční víkend patří již tradičně lidové hře o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše Živý betlém. Hru můžete každoročně zhlédnout v Dřevěném městečku po oba víkendové dny před Vánoci vždy od 17:00 hodin.

Leave a Comment

X