Všeobecné obchodní podmínky Ogarek.cz

1. Pojmy
1.1. Provozovatel portálu Ogarek.cz – Marcel Vašut se sídlem 5.května 1555 Rožnov pod Radhoštěm. Korespondenční adresa: Vašut Marcel, Kulturní 1765, Rožnov pod Radhoštěm, telefon +420 602 89 40 30 email: ogarek@ogarek.cz.

1.2. Ubytovací zařízení – vlastník/nájemce ubytovacích prostor, poskytující zákazníkovi služby podle objednávky uzavřené mezi provozovatelem portálu Ogarek.cz a zákazníkem.

1.3. Zákazník – osoba (fyzická nebo právnická) objednávající si služby nabízené v ubytovacích zařízení.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi provozovatelem portálu Ogarek.cz a ubytovacím zařízením, při realizaci zprostředkování rezervace ubytování nabízených ubytovacím zařízením na webu provozovatele.

2.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem portálu Ogarek.cz a ubytovacím zařízením se dále vedle těchto VOP a aktuálně platného ceníku ubytovacího zařízení ( dále jen „Ceník“) řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi provozovatelem Ogarek.cz a zákazníkem se vedle těchto VOP řídí všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.ogarek.cz

2.3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se použijí vždy, pokud smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto VOP lze změnit nebo vyloučit ve smlouvě.

3.Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

4.Proces objednání služeb a jejich úhrady

4.1. Objednání
Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním poptávkového formuláře. Provozovatel portálu Ogarek.cz ověří u ubytovacího zařízení volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně ubytování pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického, písemného nebo emailového potvrzení objednávky zákazníkem a provozovatelem (zaslání ubytovacího poukazu zákazníkovi).

4.2. Cena služby
Cena služby je určována ubytovacím zařízením, provozovatel portálu Ogarek.cz cenu služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává zákazník v poptávce. Poskytovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím schválení zákazníkem dojde k závazné objednávce služeb. Ceny zobrazené u jednotlivých ubytovacích zařízení jsou orientační a nejsou závazné do doby závazného potvrzení rezervace poskytovatelem (zaslání ubytovacího poukazu).

4.3. Platební podmínky
Platba se provádí v ubytovacím zařízení. U některých rezervací a to zejména u skupinových rezervací je ubytovacím zařízením nebo provozovatelem portálu Ogarek.cz požadována garance kreditní kartou nebo platba zálohy až do výše 100% ceny pobytu. O garanci kreditní kartou nebo platbou dopředu je zákazník informován v průběhu procesu potvrzení rezervace.

5. Storno podmínky a reklamace

5.1 Storno podmínky si upravuje ubytovací zařízení. V případě, že ubytovací zařízení nemá definované vlastní storno podmínky, je u garance kreditní kartou při nedojezdu účtována první noc. Pokud je rezervace zrušena (za zrušení rezervace se považuje písemné potvrzení Poskytovatele o zrušení rezervace) 24 hodin před příjezdem hosta, není u garance kreditní kartou uplatněn žádný storno poplatek.

5.2. Zákazník je povinen informovat poskytovatele o všech změnách v rezervaci nebo jejím zrušení písemně.

5.3. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých ubytovacím zařízením se provádí přímo v ubytovacím zařízení.

5.4. Reklamace služeb poskytovatele je možná písemně elektronicky na emailové adrese ogarek@ogarek.cz

6. Ochrana osobních údajů
6.1. Zpracování osobních údajů
Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel portálu Ogarek.cz je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na stránce Ogarek.cz. Tento souhlas má Zákazník možnost kdykoliv zrušit na emailu ogarek@ogarek.cz

7.Platnost a účinnost

7.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2016. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

7.2. Platné znění těchto všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Provozovatele portálu Ogarek.cz a je zveřejněno na webových stránkách provozovatele Ogarek.cz.

7.3. V případě rozporu obchodních a storno podmínek Ogarek.cz a ubytovacího zařízení platí storno podmínky ubytovacího zařízení.

X